Tel: +98 21 22666036

یراق آلات

یکی از علل استفاده آسان از درب و پنجره  نوع یراق آلات مورد استفاده در آن است. علاوه بر نوع پروفیل ، نرمی باز و بسته شدن لنگه ها ، به کیفیت و دوام یراق آلات که باعث ایجاد یک محیط ایزوله می شود ، بستگی دارد

پنجره دو جداره

درب و پنجره دو جدارهترمال بریک آخرین دستاورد صنعت آلومینیوم سازی می باشد در این پنجره تعبیه یک عایق باعث شده است که ارتباط پروفیل آلومینیومی از سطح بیرونی با داخل قطع شود

شیشه دو جداره

شیشه دو جداره با گازی مانند آرگون پر شده باشد، هدف از دو جداره کردن پنجره کاهش رسانای حرارتی و صدایی آن است پنجره های دو جداره از ضــخامت 3 مـیلیمتر تا 12 میلیمتر  تهیه مــی شوند

Untitled-4
Untitled-5
jquerydr-pimapenpimapen